ระบบจัดการข้อมูลการเรียนการสอน โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษมีฟ้า ให้บริการผู้ปกครอง นักเรียน อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน สามารถเข้ามาดูการเรียนการสอนในแต่ละวันของนักเรียนได้ 

บริการของระบบ แบ่ง ออกเป็น 2 ส่วนหลัก คือ

  1. สำหรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน สามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัว และจัดการข้อมูลต่างๆของระบบได้
  2. สำหรับผู้ปกครอง สามารถเข้ามาแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของนักเรียน และเรียกดูการเรียนของนักเรียนของท่านในแต่ละวันได้

 Best View with Safari and Google Chrome.